Urban Pictus

THE CHEMISTRY GALLERY

The Chemistry Gallery je dynamická kreativní instituce, založená v roce 2008, zaměřená na seriózní komerční a odbornou prezentaci děl současných vizuálních umělců jak z České republiky, tak ze zahraničí. Od začátku působení galerie hledáme mladé talenty, kterým pomáháme úspěšně vstoupit na trh s uměním. Od roku 2016 se účastníme zahraničních uměleckých veletrhů s cílem přiblížit tvorbu vystavovaných umělců širšímu mezinárodnímu publiku. Za tím účelem spolupracujeme se špičkovými kurátory a vydáváme publikace k výstavám, aby autorova galerijní prezentace přesahovala rámec aktuální výstavy. Zaměřujeme se zejména na malbu, sochu a světelné instalace. Za dobu existence galerie jsme uspořádali více než 200 výstav v České republice i v zahraničí a díla autorů, s kterými spolupracujeme, jsme umístili do významných českých i mezinárodních sbírek.

Oba autoři se také ve své volné tvorbě věnují malbě na plátno. Často vycházejí z grafických technik, které mezi sebou kolážovitě kombinují s figurálními kompozicemi. V jejich muralech je k vidění OPart či rádi zasazují motivy do prostředí tak, aby malby fungovaly jako trickart.