Urban Pictus

MICHAL ŠKAPA / TRON

Moskevská 4 – Vršovice

Michal Škapa je český street artový umělec a grafický designér, který je stěžejní součástí nejvýraznějších graffiti writerů, kteří v 90. letech formovali městskou graffiti scénu v České republice.

Michal Škapa je jedním z lidí, kteří jsou zodpovědní za to, že street artová scéna v české kotlině získala pověst rozmanitosti. Rád experimentuje neustále zkouší nové jako způsob vyjádření sebe sama prostřednictvím umění. Škapa si vyzkoušel mnoho vizuálních konceptů, od pop-artových slovníků až po pečlivě zakódovaná sdělení. Nutno podotknout, že tento pražský umělec často pracuje pod tvůrčím pseudonymem TRON a mnoho jeho plakátů, samolepek, šablon, obrazů či mozaik je připisováno tomuto jménu.

I když pomineme street art a galerijní tvorbu, věnuje se nespočtu grafickým aktivitám s časopisy jako Free Magazine a Upstream, pravidelně se účastní místních festivalů, píše knihy, tvoří CD obaly pro kapely nebo navrhuje fonty.

Dílo Michala Škapy je součástí street art festivalu Wall Street a zároveň celosvětové aktivity Greenpeace k 50. výročí od založení organizace – v dalších deseti zemích vznikají muraly s tématem „Hope to Action“.

Popis muralu

Malba zachycuje dvě výrazné postavy propojené s přírodou a částečně ji symbolizující. Vpravo stojí věrozvěst s korunou z rostlin reprezentující energii, přírodu a život. Kolem hlavy mu rotují planety a ozubená kolečka, která jsou ústrojím a motorem pohybu a času. Je symbolem světla a strážcem času. Stojí po kotníky ve vodě, která pokrývá značnou část planety a je prapůvodní polívkou, ze které vzniknul život. Na levé straně se nachází dívka vystupující z džungle, reprezentující tajemnou, hlubokou stránku přírody. Siluety skal / měst v pozadí odkazují k dávným i současným civilizacím.

Detaily

Název:

Gaia

Adresa:
Moskevská 4

Autor:
Michal Škapa

Materiál:
Fasádní barvy, sprej

Vznik:
29. 8. 2022